Klachten & retouren

Retourneren

Wilt u afzien van uw aankoop of een beschadigd product retourneren? Hieronder vindt u al uw rechten en verplichtingen omtrent het retourneren van producten aan Gras en Groen B.V.

Bedenktermijn

U hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Download hier uw herroepingsformulier

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Terugbetaling

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Herroepingstermijn

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Het retouradres

Gras en Groen B.V. 
Hedikhuizerweg 21 
5222 BC 's-Hertogenbosch

Download hier uw retourformulier

Klachten

Is er onverhoopt iets misgelopen met uw opdracht of order? Logisch dat u uw klacht kenbaar wilt maken. Wij zorgen ervoor dat alles zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt afgehandeld. U kunt daarvoor contact opnemen met één van onze collega's.

Onderaan de pagina vindt u alle mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken bij Gras en Groen.

Ontvang nú 10% korting op uw kunstgras. Geldig vanaf 20m²!